Với kinh nghiệm gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự ngành Tài chính, Ngân hàng tôi rất sẵn sàng chia sẻ, tư vấn với các khó khăn, vướng mắc của các đồng nghiệp.

Trong trường hợp không đúng lĩnh vực chuyên môn, tôi sẽ kết nối với các anh chị em bạn bè đồng nghiệp khác để có thể tư vấn cho các bạn một cách nhanh nhất.

Các lĩnh vực có thể chia sẻ và mong muốn trao đổi:

  • Tuyển dụng
  • Đào tạo
  • Tư vấn nhân sự
  • Tài chính, Ngân hàng
  • Xây dựng thương hiệu nhà tuyên dụng, tạo nguồn

Vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email: dungvv@keybanker.vn để trao đổi.